Privacy beleid

Origineeltuinidee bewaart je gegevens en houdt zich daarbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens

Doeleinden verwerking

Origineeltuinidee verwerkt je persoonsgegevens met als doel je te informeren over de diensten en producten van origineeltuinidee, voor het sturen van producten en facturen, de betaling af te handelen, je te kunnen contacteren om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Tevens archiveren wij communicatie welke via e-mail heeft plaatsgevonden.

Wettelijke grondslag verwerking

Origineeltuinidee verwerkt je persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:
– De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
– De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
– De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter behartiging van de/het volgende gerechtvaardigde belang(en) van origineeltuinidee: Het doen van aanbiedingen, het informeren over nieuwe producten of diensten van origineeltuinidee.
Op de pagina waar je jouw persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een veilige SSL verbinding.

Ontvangers persoonsgegevens

Je persoonlijke gegevens worden alleen door ons gebruikt voor het verwerken van bestellingen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Je persoonsgegevens zullen door origineeltuinidee worden bewaard voor een duur van de overeenkomst en de daaropvolgende wettelijke bewaartermijn van maximaal 7 jaar.

Rechten betrokkenen

Je hebt het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Hiernaast heb je het recht om ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Als betrokkene heb je ook het recht origineeltuinidee te verzoeken de persoonsgegevens die je zelf aan origineeltuinidee verstrekt heeft in een gestructureerde, gangbare vorm terug te krijgen, zodat je deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken.

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy beleid kun je ​contact opnemen met origineeltuinidee.